[Tóm tắt] Luận án Biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt từ bình diện cấu trúc – chức năng

Mở đầu luận án, chúng tôi đã tự hạn định nghiên cứu của mình chỉ bao gồm 3 trên tổng số 4 loại BTCP của câu.Loại biến thể cuối cùng – biến thể ngôn điệu là một gợi mở còn bỏ ngỏ cho những nhà nghiên cứu ngữ âm học với các phần mềm thực nghiệm xử lý ngữ âm tiếp tục đào sâu, ngõ hầu phác họa một diện mạo ngôn điệu tiếng Việt chân thực. Thứ hai, do luận án đặt mục tiêu bước đầu chứng minh sự tồn tại những BTCP của câu nên nghiên cứu thiên nhiều về phân tích định tính. Việc thống kê chính xác tần số xuất hiện giữa biến thể đánh dấu và không đánh dấu, giữa các biến thể với nhau từ một nguồn ngữ liệu phong phú và đầy đủ hơn trên tinh thần của phương pháp định lượng nghiên cứu ngôn ngữ học cũng là một hướng nghiên cứu bổ sung, tăng tính thuyết phục, rất có giá trị. Ngoài ra từ những trào lưu, những quan điểm lý luận khác cũng có thể tìm hiểu về đối tượng nghiên cứu này. Ví dụ như, tìm hiểu quá trình nhận thức của con người, lý do nào từ tư duy để hình thành các phát ngôn biến thể theo những định đề của Tri nhận luận; hay áp dụng khái niệm ẩn dụ ngữ pháp của M.A.K. Halliday để xem xét cơ chế sử dụng mô hình của quá trình này thể hiện ý nghĩa vốn của một quá trình khác như là sự mở rộng quan niệm về các BTCP theo một hướng khá gần với các câu đồng nghĩa; v.v. Cuối cùng, chúng tôi xin được nhận về phần mình những thiếu sót của luận án do kiến văn còn nhiều hạn chế. Nhưng nghiên cứu này với đối tượng là những phát ngôn BTCP được tiến hành hoàn toàn nghiêm túc với những đóng góp về lý luận cũng như phương pháp cho những nghiên cứu về cú pháp tiếng Việt, ngữ nghĩa ngữ pháp, ngôn ngữ học đại cương với mối quan hệ của cấu trúc và chức năng, v.v., đặc biệt là giá trị nền tảng cho những nghiên cứu sâu hơn về biến thể của ngôn ngữ trong tương lai./.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY