[Tóm tắt] Luận án Biến đổi sinh kế của người Dao di cư tự do tại huyện Cư M’gar tỉnh Đăk Lăk

Trong quá trình thay đổi sinh kế và thích ứng với điều kiện sống mới, người Dao đã định cư và có các mối quan hệ khá tốt với người dân địa phương, tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa người Dao với các dân tộc tại chỗ như người Ê đê. Tuy nhiên, quá trình di cư của người Dao và sự phát triển nhanh chóng của các loại hình sinh kế mới như hình thành các vùng cây công nghiệp chuyên canh đã dẫn tới nhiều vấn đề trong quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững như quản lý đất đai, quản lý các mối quan hệ tộc người, quản lý môi trường, Đây cũng là vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đối với người Dao di cư nói riêng và vùng đất Tây Nguyên nói chung. Người Dao tại Cư M’gar đã từng bước vững chắc ổn định đời sống, phát huy tinh thần vượt khó làm giàu trên quê hương mới. Mối quan hệ tốt đẹp của người Dao với các tộc người khác thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá giữa người Dao và các cộng đồng khác như Tày, Nùng và nguời Ê đê bản địa được duy trì, đặc biệt trong ngày hội đại đoàn kết được tổ chức hàng năm đựơc bà con nhiệt tình đón nhận. Là cơ sở vững chắc để xây dựng nên mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc trên vùng đất Tây Nguyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY