[Tóm tắt] Luận án Biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay: thực trạng và những vấn đề đặt ra

Tính chất đan xen giữa cơ chế thị trường và cơ chế quan liêu, bao cấp trong quan hệ sản xuất là một tất yếu trong thời kỳ đầu chuyển đổi. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn khá rõ nét ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới là điều đáng quan ngại, bởi nó là trở lực lớn đối với sự phát triển đất nước. Yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay là phải đoạn tuyệt với cơ chế cũ, phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện được điều này, chúng ta phải có sự đổi mới tư duy phát triển theo hướng phát triển bền vững và đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương với những biện pháp mạnh, hiệu quả và sự chủ động của mọi chủ thể trong xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY