[Tóm tắt] Luận án Bảo mật BITSTREAM FPGA

<p> Các nội dung được chỉ ra sau đây lần đầu tiên được đề xuất và thực hiện trong luận án này. Đây cũng chính là các đóng góp khoa học của luận án.  Đề xuất một Framework end-to-end cho việc cập nhật an toàn từ xa đối với hệ thống nhúng cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA. Nội dung của đề xuất này được trình bày trong chương 2 và đã công bố trong các bài báo hội nghị quốc tế ICCE 2012 và tạp chí quốc tế IJCDS số 3 năm 2014.  Xây dựng bộ giao thức đảm bảo an toàn và linh động khi cập nhật hệ thống nhúng cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA qua mạng Internet. Nội dung của đóng góp này được trình bày trong chương 2 và đã công bố trong các bài báo hội nghị quốc tế ICCAIS 2013, chuyên san Bưu chính Viễn thông, năm 2014 và tập chí đại học Đà Nẵng, năm 2014.  Đề xuất giải pháp sử dụng linh hoạt các thuật toán bảo mật được xây dựng trong phần cứng và phần mềm, kết hợp với thuật toán nén bitstream để tăng tốc và giảm sử dụng tài nguyên của các hệ thống nhúng cấu hình lại được từng phần khi thực hiện chức năng cập nhật từ xa. Nội dung của đề xuất này được trình bày trong chương 3 và đã công bố trong các bài báo hội nghị quốc tế ICBSBE 2012, ComManTel 2013, tập chí đại học Đà Nẵng số 12(61) năm 2012, tạp chí nghiên cứu Khoa học và công nghệ quân sự, 2014 và tạp chí quốc tế AJESA, USA, số 2 năm 2014. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY