[Tóm tắt] Luận án Ảnh hưởng phương tây đối với văn hóa Nhật Bản thời kỳ Minh Trị - Kinh nghiệm cho Việt Nam

<p> Dân tộc Việt Nam là dân tộc có nhiều truyền thống tốt đẹp, tư duy quân sự, hiếu học và thông minh, chúng ta có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm của Nhật Bản để chuyển mình trong công cuộc hiện đại hóa hiện nay. Nhà nước, Chính phủ nên chủ động tổ chức cả nước, cả dân tộc thành một lực lượng thống nhất, trên dưới đồng lòng quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước, nhất định Việt Nam có thể bắt kịp, theo kịp và đi vượt nhịp độ phát triển của thế giới. Với chiến lược nắm lấy công nghệ cao của thế giới, đặc biệt là công nghệ thông tin, việc biến Việt Nam thành một trong những trung tâm công nghệ cao hàng đầu của Đông Nam Á không phải là điều không thể thực hiện được trong điều kiện của toàn cầu hóa và kinh tế tri thức hiện nay. Bên cạnh đó, việc quan tâm đến đội ngũ trí thức là chủ trương vô cùng đúng đắn và thích hợp. Đảng và nhà nước ta đã nắm bắt được xu thế và thể hiện rằng “trí thức Việt Nam sẽ là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” [23, tr.91]. Họ sẽ chính là lực đẩy quan trọng “trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị” [23, tr.91]. Con người, cá nhân kiệt xuất cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lịch sử, đặc biệt là những giai đoạn chuyển tiếp của thời cuộc, vận mệnh lịch sử. Cá nhân kiệt xuất sẽ là những bó đuốc soi sáng những tư tưởng, những đường lối thích hợp đưa quốc gia, đội ngũ trí thức, dân chúng đi theo qui luật phát triển theo xu hướng tiến bộ thích hợp với thời đại. Bài học về tư tưởng Nhà nước, xây dựng chính quyền, sự đồng thuận toàn dân, cải cách giáo dục, tiếp thu công nghệ.v.v. của Nhật Bản chắc chắn có nhiều điều có giá trị đối với Việt Nam.Thiết nghĩ, lịch sử dân tộc Việt Nam với rất nhiều nhà tư tưởng lớn, nhiều nhà lãnh đạo tài ba đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành độc lập, tự do và đang từng bước phát triển, chắc chắn, nếu các nhà lãnh đạo đất nước hiện nay luôn toàn tâm, toàn ý với đất nước, không ngừng học hỏi, quyết liệt trong học hỏi và bài bản trong học hỏi văn minh nhân loại, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của người dân, sử dụng nhuần nhuyễn những bài học kinh nghiệm của các nước trong học hỏi thì nhất định chúng ta sẽ thành công. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY