[Tóm tắt] Luận án Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hoá Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay

<p> Nghiên cứu vai trò, ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam cũng có tác dụng định hướng đúng đắn cho công tác quản lý các hoạt động tôn giáo (Phật giáo) bùng nổ ngày nay. Trên cơ sở đó, bảo tồn các giá trị tốt đẹp của Phật giáo Lý - Trần để lại. Vì vậy, không chỉ coi trọng và đánh giá đúng mức những giá trị văn hóa, giá trị đạo đức của các tôn giáo (Phật giáo), mà còn cần phải tiến tới thừa nhận, khai thác, sử dụng những “nguồn lực trí tuệ” của các tôn giáo trong việc phát triển văn hóa tri thức của các dân tộc hiện nay trên con đường đổi mới và hội nhập. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo thời kỳ Lý - Trần không chỉ là nhiệm vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà cũng chính là của toàn thể người dân Việt Nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY