[Tóm tắt] Luận án Ảnh hưởng của đô thị hóa đến việc làm của nông dân tỉnh Vĩnh Phúc

<p> KẾT LUẬN Quá trình CNH-HĐH đã mang lại một diện mạo mới cho tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình này cũng làm thay đổi tích cực bộ mặt của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sự đa dạng hóa ngành nghề. Tuy nhiên, cũng chính quá trình ĐTH đã làm giảm tuyệt đối việc làm của lao động nông thôn, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, tăng sức ép về tìm kiếm việc làm đối với họ. Vấn đề giải quyết việc làm cho nông dân dưới ảnh hưởng của quá trình ĐTH đã được nhiều nhà nghiên cứu phân tích như: lý thuyết24 của Lewis, Harris Todaro Có thể khái quát ba nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của nông dân trong quá trình ĐTH: 1. Những nhân tố thuộc về người lao động: quy mô dân số, chất lượng lao động, phong tục tập quán. 2. Những nhân tố thuộc về người sử dụng lao động: quy mô DN, chiến lược phát triển của DN, việc chấp hành chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. 3. Những nhân tố thuộc về nhà nước là hệ thống các chính sách, nhóm chính sách của Nhà nước hướng tới người nông dân, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu giải quyết việc làm trong bối cảnh ĐTH. Để vấn đề giải quyết việc làm cho nông dân trong thời gian tới, Vĩnh Phúc cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau: - Nhóm giải pháp về cầu lao động. - Nhóm giải pháp về chất lượng cung lao động. - Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY