[Tóm tắt] Luận án Ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh)

<p> Kết quả của luận án được thể hiện ở các vấn đề sau đây: 1. Về mặt lý luận, với bốn nguyên lý chủ đạo, ngữ nghĩa học tri nhận đã đóng góp và làm sáng rõ lý thuyết ẩn dụ ý niệm khi khẳng định rằng ẩn dụ thuộc về phạm trù nhận thức, do vậy cần phân tích nó thông qua mô hình ánh xạ hay lược đồ hình ảnh, và dựa vào kinh nghiệm luận. 2. Ẩn dụ ý niệm có thể được chia thành hai cấp độ: ẩn dụ ý niệm cấp độ tổng loại, xuất phát từ trải nghiệm chủ quan của con người về thế giới khách quan, và ẩn dụ ý niệm cấp độ cụ thể, là những mô hình ẩn dụ tương ứng với các mô hình văn hóa đặc trưng của những người nói ngôn ngữ đó. Trong đó, ẩn dụ ý niệm cảm xúc được cho là một loại ẩn dụ mang tính đặc trưng và được biểu hiện ở các cấp độ ngôn ngữ khác nhau, nhưng trong phạm vi của luận án này, nó được nghiên cứu ở cấp độ thành ngữ. Ẩn dụ ý niệm cảm xúc xuất phát từ hệ thống ẩn dụ CẤU TRÚC SỰ KIỆN miêu tả các ý niệm hóa ẩn dụ của mối quan hệ ý niệm giữa hai hay nhiều thực thể, bao gồm các sự kiện và sự thay đổi trạng thái, tạo tiền đề lý tưởng cho sự xuất hiện CẤU TRÚC Ý NIỆM CẢM XÚC và các mô hình ẩn dụ ý niệm cảm xúc liên quan. Bên cạnh đó, lý thuyết lược đồ hình ảnh và mô hình ẩn dụ VẬT CHỨA cũng tham gia vào việc kiến tạo nên các ý niệm phức tạp hơn, trong đó có ẩn dụ ý niệm cảm xúc. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY