[Tóm tắt] Đề tài Hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

<p> Chương 1: Khái quát về thông tin đối ngoại và phóng viên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Nội dung chính của chương này là trình bày một số khái niệm về thông tin đối ngoại, vị trí và vai trò của thông tin đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá. Ngoài ra, chương 1 còn trình bày khái quát về đội ngũ phóng viên nước ngoài tại Việt Nam. Chương 2: Phân tích những hoạt động chủ yếu của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong hai giai đoạn trước và sau đổi mới thông qua các sản phẩm báo chí của họ. Các hoạt động của phóng viên nước ngoài được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam, về thành tựu đổi mới của Việt Nam cũng như lịch sử, đất nước, con người và văn hoá Việt Nam. Gắn liền với hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là công tác quản lý và hướng dẫn, vì vậy chương 2 đồng thời cũng trình bày về tầm quan trọng và đặc thù của công tác này. Chương 3: Đánh giá hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của phóng viên nước ngoài cũng như hạn chế của họ. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra những nhận xét về triển vọng hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam và đề xuất một số gợi ý nhằm đổi mới công tác quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung của thông tin đối ngoại. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY