Tối ưu hóa điều khiển bó dạng mờ

<p> MỤC LỤC Lời cảm ơn 2 Một số ký hiệu 5 Tổng quan vấn đề 6 Chương I: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG §1.1 Bài toán điều khiển 8 1.1.1 Các đối tượng cần kiểm soát và điều khiển 8 1.1.2 Phân loại các bài toán điều khiển 9 1.1.3 Một số ví dụ về bài toán điều khiển 11 §1.2 Bài toán tối ưu 13 1.2.1 Hàm mục tiêu và mô hình bài toán 13 1.2.2 Điều khiển tối ưu hệ vi phân 13 1.2.3 Nguyên lý cực đại Pontriagin 13 §1.3 Một số bài toán điều khiển tối ưu đặc biệt 15 1.3.1 Tối ưu tác động nhanh 15 1.3.2 Tối ưu đẳng chu 15 1.3.3 Tối ưu hệ rời rạc 16 Chương II: HỆ MỜ VI PHÂN §2.1 Hệ thống mờ (Hệ mờ) 17 2.1.1 Tập mờ 17 2.1.2 Trạng thái mờ 18 2.1.3 Tập mờ và không gian mờ 19 §2.2 Các nguyên lý và phương pháp điều khiển hệ thống mờ 21 2.2.1 Các nguyên lý điều khiển mờ. 21 Tối ưu hóa điều khiển bó dạng mờ Luận văn thạc sĩ – Ngành toán tối ưu và hệ thống 4 2.2.2 Các phương pháp chính điều khiển mờ. 21 Chương III: ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU BÓ DẠNG MỜ §3.1 Bài toán điều khiển Tơi u bó 25 3.1.1 Đặt bài toán. 25 3.1.2 Điều kiện cần 27 3.1.3 Điều kiện đủ 29 §3.2 Bài toán MiniMax của điều khiển bó 31 3.2.1 Đặt bài toán 31 3.2.2 Điều kiện cần 32 3.2.3 Điều kiện đủ 34 3.2.4 Ứng dụng 34 Kết luận 36 Tài liệu tham khảo 37 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY