Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Nam Đông Hà công suất 1600 m 3 /ngày.đêm

 Khu công nghiệp Nam Đông Hà là một KCN mới được thành lập năm 2004. Đến nay, có tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 11. Tất cả các Doanh nghiệp đều có phát sinh nước thải sản xuất trong đó có 3 doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải cục bộ.  Nước thải của KCN Nam Đông Hà có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực do các chỉ số COD, BOD5, SS, đều vượt quá tiêu chuẩn chất lượng nước thải ra môi trường.  Công nghệ XLNT tập trung cho KCN Nam Đông Hà là sự kết hợp xử lý hóa lý và sinh học lơ lửng.  Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đông Hà với công suất thiết kế 1600m3/ngày đêm đã đạt được kết quả xử lý đoạt tiêu chuẩn loại B theo QCVN 41:2011 trước khi thải ra nguồn nhận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY