Tính toán kết cấu thân tàu theo quy phạm tiêu cuẩn Việt Nam 6259-2b:2003

Bảng Phụ Lục A.LỜI NÓI ĐẦU B.TINH TOÁN THIẾT KẾ TÀU THEO QUY PHẠM CHƯƠNG 1 1.Giới thiệu chung 1.1.Công dụng,vùng hoạt động,quy phạm áp dụng 1.2.Các thông số cơ bản và tỉ số kích thước tàu 1.3.Lựa chọn hệ thống kết cấu 2.Khoảng cách sườn và sơ đồ phân khoang 2.1.Khoảng cách sườn 2.2.Sơ đồ phân khoang Chương 2 I.TÍNH CHỌN CHIỀU DÀY TÔN BAO 1.Tôn bao đáy 1.1.Chiều dày tôn bao đáy 1.2.Tôn bao đáy ở đoạn đáy gia cường mũi tàu: 1.3.Tôn sống đáy 1.4.Tôn đáy trên 1.5.Tôn đáy dưới 1.6.Tôn sống hông 2.Tôn bao mạn 2.1.Tôn bao vùng giữa tàu 3.Tôn bao ở phần mũi và phần đuôi tàu 4.Bồi thường cục bộ tôn bao 5.Tôn đáy vùng gia cường 6.Tôn boong 6.1. Tải trọng boong 6.2.Tôn boong II.Kết cấu đáy đôi 1.Sống chính 2.Sống phụ 3.Đà ngang đặc 4.Đà ngang hở 5.Dầm dọc 6.Mã hông 7.Kết cấu đáy vùng gia cường mũi III.Kết cấu khung dàn mạn 1.Khoang máy 2.Khoang hàng 3.Kết cấu mạn kép 4.Khoang mũi 5.Khoang lái 6.Sống dọc khoang mũi và khoang đuôi 7.Dầm dọc mạn IV.Kết cấu boong 1. Sống boong 2.Sống ngang boong chính 3.Sống boong boong dâng 4.Xà ngang thường boong thượng tầng 5.Xà ngang thường boong lầu 6.Kết cấu thành miệng khoang hàng V.Kết cấu sống mũi và sống đuôi 1.Sống mũi tấm 2.Ky sống đuôi 3.Chiều dày đà ngang vòm đuôi 4.Chiều dày ụ đỡ trục 5.Trục chân vịt VI.Kết cấu khung giàn vách 1.Kết cấu vách ngang khoang hàng: 2.Kết cấu vách ngang khoang đuôi: VII. KÕt cÊu bÖ m¸y VIII. Cột chống IX.Bảng tóm tắt. BẢN VẼ AUTUCAD GỒM: KẾT CẤU TÀU, MẶT CẮT NGANG, DUONG HINH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY