Tình hình hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản sông mekong

<p> - Kiểm tra tính có thật của khách hàng như: Sự tồn tại thực tế,tính pháp lí.nếu khách hàng là có thật thì khiểm toán viên phải thực hiệ các kĩ thuật và kiểm tra tiếp theo. - Dựa trên kết quả kiểm toán các nghiệp vụ bán hàng và phát sinh kiểm toán viên tính ra số dư và đối chiếu vơi số liệu của doanh nghiệp.tìm bằng chứng chứng minh cho chênh lệch nếu có - Nhờ ngân hàng xác nhận về số tiền trên tài khoản nợ phải thu (tk 131- phải thu của khách hàng) - Kiểm tra các bảng thống kê và đánh giá độ tin cậy đối với bảng kê đối chiếu số dư tài khoản định kì giữa doanh nghiệp với khách hàng và ngân hàng.khi bán chịu ,định kì hàng tháng,doanh nghiệp phải lập bảng kê các hóa đơn bán hàng gưi cho người mua để người mua làm căn cứ đối chiếu.nếu có sự chênh lệch giữa người mua sẽ có ý kiến bằng văn bản để hai bên cùng xử lí. - Ngoài các kĩ thuật kiểm toán như trên,tùy vào mức độ rủi ro kiểm soát và mức độ tỏa mãn đạt được về kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên có sự cân nhắc lựa chọn các nghiệp vụ bán hàng thu tiền dể kiểm toán bổ xung như những nghiệp vụ có số tiền lớn.có quá trình kiểm soát nội bộ yếu kém,nghiệp vụ mới phát sinh hoặc phát sinh lần đầu,cuối kì ,niên độ hay những nghiệp vụ mà kiểm toán viên có nhiều nghi ngờ để thực hiện thủ tục kiểm toán như kiểm toán các nghiệp vụ bán hàng,thu tiền ở trên. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY