Tìm hiểu về bệnh thấp tim

Chính vì vậy mà An rất sợ tiêm phải đi tiêm phong, cậu bé thƣờng trốn mỗi khi đến ngày phải tiêm. Cho đến một ngày, bố mẹ thấy An sốt cao, họng đau và đỏ, các khớp chân của An cũng rất đau, không đi lại đƣợc, ngƣời mệt mỏi, khó thở, không ăn uống đƣợc gì, ngƣời mệt lả dần. Bố mẹ cậu vội vàng đi mời bà tiên tốt b ng đến xem. Khi bà tiên đến nơi thì An đ ngất đi. May mà bà tiên đ kịp thời dùng đôi đũa thần của mình phù phép cho An t nh lại và trở về nhƣ trƣớc kia. ồng thời bà tiên cũng trừng trị vi khuẩn liên cầu vì nó chính là kẻ gieo bệnh cho An, và làm An suýt mất mạng. Sau đó , bố mẹ đ đƣa An đến bệnh viện để tiêm. Lạ chƣa, khi bác sỹ tiêm, nó ch nhƣ bị kiến cắn ch t xíu thôi, không đau nhƣ lời con liên cầu nói, Cậu bé An rất xấu hổ vì sự nh t nhát và cả tin của mình và hứa Với bố mẹ từ nay sẽ không nghe lời ngƣời xấu hù dọa lam khổ bố mẹ nữa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY