Tìm hiểu vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề lớn cả về lý luận lẫn thực tiễn. Đây là một vấn đề được các nhà lãnh đạo và các nhà nghiên cứu rất quan tâm. Có nhiều quan điểm khác nhau, có những quan điểm có thể đi đến kết luận thống nhất, song cũng có những quan điểm còn đang trong quá trình thảo luận chưa đi đến thống nhất. Kinh nghiệm thành công của quá trình chuyển đổi nền kinh tế trong thời gian qua là sự thay đổi tư duy và nhận thức về vai trò của Nhà nước trong công cuộc phát triển đất nước. Chính vì vậy, sự thành công của giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ lệ thuộc rất nhiều vào việc xác định lại một cách hợp lý vai trò, nhiệm vụ của Nhà nước trong quản lý kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY