Tìm hiểu và đánh giá một số thuật toán tìm kiếm truyền thống ứng dụng trong tin học

Input: Số lượng đĩa n, trạng thái ban đầu T0 và trạng thái đích Tđ. Output: Dãy mô tả sự dịch chuyển n đĩa từ trạng thái xuất phát đến trạng thái đích. Hàm Heuristics: h(T) = khoảng cách từ trạng thái hiện tại đến trạng thái đích. Ví dụ: Số đĩa là 4 Trạng thái các đĩa: 3 3 3 3 khi đó h(T) = 4 - 4 + 0 = 0 Trạng thái các đĩa: 3 x 3 3 khi đó h(T) = 4 -1 + 2 = 5

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY