Tìm hiểu khả năng dùng vật liệu XADO để khôi phục bề mặt cổ trục bằng phương pháp lăn miết

<p> MỤC LỤC M ục Trang MỤC LỤC 1 LỜI NÓI ĐẦU 5 LỜI CẢM ƠN . 6 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 7 I. GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU GỐM .7 I.1 Khái niệm về vật liệu gốm . .7 I.2 Cấu tạo và công dụng của vật liệu gốm .7 I.3 Những đặc tính và cấu trúc của gốm 8 I.3.1 Sự xung nhiệt . 12 I.3.2 Nhiệt cơ học không bền vững 14 I.3.3 Các hợp kim xử lý nhiệt 16 I.3.4 Các công dụng bằng hợp kim gốm 18 I.4 Ứng dụng 20 I.5 Gốm kim loại 21 I.5.1 Khái niệm 21 I.5.2 Các thành phần của gốm kim loại .22 I.5.3 Ứng dụng gốm kim loại vào lĩnh vực hoá bền chi tiết 25 II. TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU XADO .26 II.1 Lịch sử ra đời của công nghệ XADO 26 II.2 Cơ sở lý thuyết của công nghệ XADO . 26 II.2.1 Bản chất vật lý, nguyên tắc hoạt động của công nghệ XADO .26 II.2.1.1 Ma sát và vấn đề chống mài mòn .26 II.2.1.2 Công nghệ XADO 28 II.2.1.3 Chất hồi sinh XADO 29 II.2.1.4 Cơ chế tạo thành lớp gốm kim loại 30 II.2.1.5 Những đặc tính của lớp gốm kim loại . 34 - 2 - II.2.1.6 Hiệu quả của công nghệ 34 III. ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ XADO 37 III.1 Lĩnh vực ứng dụng .37 III.2 Phạm vi ứng dụng 38 III.3 Tình hình ứng dụng của công nghệ XADO .39 III.3.1 Trên thế giới 39 III.3.2 Ở Việt Nam .40 III.4 Các giai đoạn của quá trình phục hồi công nghệ XADO .40 III.4.1 Giai đoạn xử lý làm sạch bề mặt .40 III.4.2 Giai đoạn bồi phủ tạo ra lớp gốm kim loại bù đắp hao mòn . 40 III.5 Ứng dụng sản phẩm XADO .41 III.5.1 Các chất Revitalizant XADO thông dụng 41 III.5.2 Lựa chọn chất XADO để sử dụng 43 III.5.2.1 Chất XADO dùng cho hộp giảm tốc. (XADO Gel) . 43 III.5.2.2 XADO dạng mơ .45 CHƯƠNG II: LĂN MIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA LĂN MIẾT 49 I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP LĂN MIẾT .49 I.1 Sai lệch mạng tinh thể- bản chất của biến dạng dẻo 49 I.1.1 Sai lệch điểm 49 I.1.2. Sai lệch đường-Lệch 50 I.1.3 Sai lệch mặt 51 I.1.4 Sai lệch khối .51 I.2 Biến dạng dẻo và hoá bền biến dạng 52 I.3 Các tính chất năng lượng bề mặt vật rắn 55 I.3.1 Các dạng bề mặt của vật rắn .55 I.3.2 Tính chất bề mặt của vật rắn 57 I.4 Bôi trơn giới hạn với chất bôi trơn rắn .58 I.4.1 Quá trình thấm và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thấm .60 II. TÁC DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ LĂN MIẾT .62 - 3 - III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MA SÁT ƯỚT VÀ BÔI TRƠN ƯỚT .63 III.1 Khái niệm và phân loại .63 III.2 Bôi trơn trong điều kiện ma sát giới hạn R≤1 64 III.3 Bôi trơn ướt hoàn toàn 5≤ R ≤ 100 65 III.4 Bôi trơn trong trường hợp ma sát thủy động đàn hồi 1≤ R≤10 65 III.5 Bôi trơn thuỷ động tiếp xúc 67 III.6 Bôi trơn trong điều kiện ma sát hỗn hợp R≤5 .69 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ VÀ THỰC NGHIỆM 70 I. XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ LĂN MIẾT .70 I.1 Mô tả phương pháp lăn miết .70 I.2 Mục đích của đề tài .71 I.3 Xây dựng mô hình thí nghiệm .72 I.3.1 Nguyên lý hoạt động của máy MS-TS1 .73 I.3.2 Cách xác định mô men ma sát trên máy MS-TS1 74 1.3.3 Xác định thông số cường độ mòn . 77 I.3.4 Công dụng của máy MS-TS1 .77 II. XÂY DỰNG THỰC NGHIỆM .77 II.1 Quy trình thực nghiệm 77 II.1.1 Các bước tiến hành thí nghiệm .77 II.1.2 Chọn vật liệu chế tạo mẫu .78 II.1.3 Chọn số lượng mẫu thí nghiệm .79 II.1.4 Chọn vật liệu chế tạo mẫu và số lượng con lăn 79 II.1.5 Phương pháp chế tạo mẫu thử và con lăn .80 II.1.5.1 Cấu tạo của mẫu thử và con lăn .80 II.1.5.2 Đặc điểm và điều kiện làm việc 80 II.1.5.3 Phương pháp chế tạo phôi 84 II.1.5.4 Phương pháp gia công 85 II.2. Tiến hành thử nghiệm trên máy MS-TS1 85 II.2.1 Bước chuẩn bị .85 II.2.2 Tính toán tải trọng tác dụng lên mẫu thử 87 II.2.3 Bước tiến hành thí nghiệm trên máy khảo nghiệm MS-TS1 90 - 4 - II.2.3.1 Thí nghiệm XADO trên mẫu thử. 90 I.2.3.2 Tiến hành thử nghiệm bạc lót trên mẫu thử. 91 II.2.4 Kết quả sơ bộ sau khi thí nghiệm 93 II.2.5 Nhận Xét 100 Chương IV : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 104 I. KẾT LUẬN 104 II. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN .104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY