Tìm hiểu hệ điều hành android và xây dựng ứng dụng minh họa

Dùng lại các lớp HTTPQueue.java, HTTPThread.java, RemoteImageView.java: phục vụ cho việc chạy ngầm tải hình ảnh từ server về dưới dạng danh sách hàng đợi dùng Thread. Hiệu chỉnh lớp MagnatuneAPI.java nhưng có chỉnh sửa lại cho phù hợp để phục vụ việc lưu vết thư mục tạm lưu trữ hình ảnh từ server về. Hiệu chỉnh lớp LazyAdapter.java phục vụ hiển thị một item trên ListView. Hiệu chỉnh lớp LazyActivity.java, đây là lớp mà nhóm tham khảo kỹ nhất và thực hiện viết lại một số tính năng cho phù hợp vì trong lớp này chứa giải pháp giải quyết vấn đề của EndlessList cực kỳ hiệu quả đó là dùng Task không đồng bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY