Tiểu luận Vận dụng marketing-Mix nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của Công ty TNHH vận tải D’MAX

Chương 1. Tổng quan về công ty TNHH Vận Tải D’Max Thông tin chung về công tyQuá trình hình thành và phát triểnCơ cấu tổ chức của công tyMột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty 1.4.1. Yếu tố khách quan 1.4.1.1. Môi trường kinh tế 1.4.1.2. Yếu tố Chính trị - Xã hội 1.4.1.3. Môi trường khoa học công nghệ 1.4.1.4. Đặc điểm của đối thủ cạnh tranh 1.4.2. Yếu tố chủ quan 1.4.2.1. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ vận tải 1.4.2.2. Cơ sở vật chất của công ty 1.4.2.3. Trình độ nhân sự của công ty Chương 2. Thực trạng vận dụng marketing – mix trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của Công ty TNHH Vận Tải D’MAX 2.1.Khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải của công ty trong những năm gần đây Thực trạng vận dụng marketing-mix trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của công ty trong những năm gần đây 2.2.1. Tham số con người 2.2.2. Tham số sản phẩm 2.2.3. Tham số giá 2.2.4. Tham số phân phối 2.2.5. Tham số xúc tiến hỗn hợp Đánh giá về thực trạng vận dụng marketing-mix vào hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của công ty trong những năm gần đây Những mặt đạt được Những tồn tại và nguyên nhân Tồn tại Nguyên nhân Chương III. Một số giải pháp vận dụng marketing-mix nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của Công ty TNHH Vận Tải D’MAX Thuận lợi và khó khăn từ thị trường Thuận lợi Khó khănMục tiêu và phương hướng phát triển của công tyMột số giải pháp vận dụng marketing-mix nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của Côngty Giải pháp về nhân sự Giải pháp về loại hình dịch vụ Giải pháp về giá Giải pháp về phần phối Giải pháp về xúc tiến hỗn hợpKiến nghị đối với cơ quan chức năng Chương 1. Tổng quan về công ty TNHH Vận Tải D’Max Thông tin chung về công tyQuá trình hình thành và phát triểnCơ cấu tổ chức của công tyMột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty 1.4.1. Yếu tố khách quan 1.4.1.1. Môi trường kinh tế 1.4.1.2. Yếu tố Chính trị - Xã hội 1.4.1.3. Môi trường khoa học công nghệ 1.4.1.4. Đặc điểm của đối thủ cạnh tranh 1.4.2. Yếu tố chủ quan 1.4.2.1. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ vận tải 1.4.2.2. Cơ sở vật chất của công ty 1.4.2.3. Trình độ nhân sự của công ty Chương 2. Thực trạng vận dụng marketing – mix trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của Công ty TNHH Vận Tải D’MAX 2.1.Khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải của công ty trong những năm gần đây Thực trạng vận dụng marketing-mix trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của công ty trong những năm gần đây 2.2.1. Tham số con người 2.2.2. Tham số sản phẩm 2.2.3. Tham số giá 2.2.4. Tham số phân phối 2.2.5. Tham số xúc tiến hỗn hợp Đánh giá về thực trạng vận dụng marketing-mix vào hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của công ty trong những năm gần đây Những mặt đạt được Những tồn tại và nguyên nhân Tồn tại Nguyên nhân Chương III. Một số giải pháp vận dụng marketing-mix nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của Công ty TNHH Vận Tải D’MAX Thuận lợi và khó khăn từ thị trường Thuận lợi Khó khănMục tiêu và phương hướng phát triển của công tyMột số giải pháp vận dụng marketing-mix nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của Côngty Giải pháp về nhân sự Giải pháp về loại hình dịch vụ Giải pháp về giá Giải pháp về phần phối Giải pháp về xúc tiến hỗn hợpKiến nghị đối với cơ quan chức năng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY