Tiểu luận Triết: Quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam

Một trong số những vấn đề làm cho con người phải tư duy nhiều nhất, có lịch sử lâu dài nhất là mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội. Tự nhiên và xã hội là hai khái niệm lớn nhất và gần gũi nhất với con người. Con người đồng thời tồn tại và là sản phẩm của tự nhiên, xã hội do đó con người quan tâm đến hai thực thể này là lẽ đương nhiên. Kể từ khi ra đời quan điểm về mối quan hệ này đã thay đổi khá nhiều.Trong một thời gian rất dài hai khái niệm này đã được đem đối lập nhau, theo quan điểm đó tự nhiên và xã hội hoàn toàn tách rời nhau, không liên quan đến nhau. Quan điểm này ngày nay vẫn còn tồn tại trong quan điểm nhiều người đã dẫn đến nhiều hành vi phá hủy thiên nhiên mà họ không biết rằng đang phá hủy tương lai chính con em mình. MỞ ĐẦU NỘI DUNG 1. Mối quan hệ giữa xã hội với tự nhiên 1.1. Xã hội - bộ phận đặc thù của tự nhiên . 3 1.2. Tự nhiên - nền tảng của xã hội 3 1.3. Tác động của xã hội đến tự nhiên 4 1.4. Những yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa xã hội với tự nhiên 4 1.5. Môi trường - vấn đề của chúng ta 5 2. Vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam 2.1. Khái quát về môi trường và các nguồn tài nguyên của Việt Nam .6 2.1.1. Tài nguyên đất Việt Nam 6 2.1.2. Tài nguyên nước Việt Nam .6 2.1.3. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam .6 2.1.4. Môi trường và tài nguyên biển Việt Nam 7 2.1.5. Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 7 2.2. Vấn đề môi trường ở Việt Nam 8 2.3. Việt Nam hành động .9 2.3.1. Bảo vệ môi trường là việc của ai? 9 2.3.2. Việt Nam cũng có những hành động của mình 9 PHẦN KẾT 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY