Tiểu luận Triết: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái

Cuộc sống của chúng ta ngày nay là kết quả của hàng ngàn những mối liên hệ - mối liên hệ giữa tự nhiên với tự nhiên, mối liên hệ giữa tự nhiên với xã hội, mối liên hệ giữa xã hội với xã hội Trong đó, vai trò của tự nhiên, của môi trường là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên với tốc độ phá hoại môi trường như hiện nay của con người, môi trường của chúng ta đang dần bị suy thoái, mối liên kết của các mạng lưới sự sống đang dần bị phá vỡ. Sự tăng trưởng kinh tế ngày càng nhanh, một mặt nó nâng cao đời sống của người dân nhưng mặt khác nó đang gây một sức ép mạnh mẽ lên môi trường tự nhiên. Cũng như các nước đang phát triển khác, để có những kết quả về kinh tế trong giai đoạn trước mắt, chúng ta phải trả giá là mất đi sự bền vững của các nguồn tài nguyên về lâu dài. Một thập kỷ phát triển nhanh chóng ở Việt Nam đã dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm đất, không khí, nước và quan trọng hơn là gia tăng mức tiêu thụ, phân hoá giầu nghèo mạng lưới đang dần mất đi sức mạnh của nó. Chính vì vậy tôi quyết chọn đề tài này để nghiên cứu. Nghiên cứu "Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái”. Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc tìm kiếm con đường phát triển của Việt Nam trong những năm tới nhằm đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. MỤC LỤC. 1 LỜI MỞ ĐẦU. 2 I. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến. 3 1. Phép biện chứng là gì?. 3 2. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. 4 3. Ý nghĩa phương pháp luận: 7 II. Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái 8 1. Thế nào gọi là tăng trưởng kinh tế?. 8 2. Thế nào gọi là bảo vệ môi trường sinh thái?. 8 3. Mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái? 9 4. Thực trạng mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái 10 5. Một số khuyến nghị nhằm đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường 13 KẾT LUẬN. 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY