Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

<p> Nhà nước pháp quyền chưa hình thành đầy đủ; chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, tính độc lập cũng như cơ chế phân công, phối hợp và giám sát lẫn nhau giữa 3 bộ phận của hệ thống quyền lực (lập pháp, hành pháp, tư pháp) chưa thật minh bạch, hợp lý, gây trở ngại cho cả 3 trong phát huy vai trò đích thực của mình. Mặt khác, năng lực bộ máy và các công cụ của Chính phủ vẫn còn hạn chế, nên mệnh lệnh hành chính vẫn được sử dụng rộng rãi như một công cụ chủ yếu của Chính phủ để điều hành. Trong khi đó mệnh lệnh hành chính được sử dụng quá mức đã làm méo méo cơ chế vận hành của cả hệ thống nhà nước, giảm hiệu lực, hiệu quả của pháp luật và giảm uy tín của Nhà nước. Một số đề xuất khắc phục các nhược điểm, tồn tại trên nhằm làm thế nào để bộ máy Chính phủ hoạt động tốt hơn trong thời gian tới: - Nhà nước cần giảm quy mô khu vực công như hiện nay, phải nhanh chóng thoát ra khỏi tư duy "ôm đồm” quá nhiều việc mà phải "chọn” đúng việc phải làm chứ không làm thay công việc của xã hội. Muốn làm được điều đó trước hết phải giảm các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, giảm cung ứng dịch vụ công. Muốn giảm được những khu vực công trước nhất cần có sự khảo sát đánh giá độc lập về quy mô khu vực công của Việt Nam, bởi Chính phủ cần nghe một kênh không phải là "người nhà nước” đánh giá sẽ khách quan, hiệu quả, tránh tình trạng "ta đánh giá ta” "đề xuất cải cách chính ta”, kết quả sẽ hạn chế. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY