Tiểu luận - Thực trạng hoạt động của Đại biểu quốc hội trong gia đoạn hiện nay - giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHÍNH 1. Khái quát chung 1.1 Quốc hội 1.2 Đại biểu Quốc hội 1.3 Các hình thức hoạt động của Quốc hội 2. Thực trạng hoạt động của đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay 2.1 Hoạt động của đại biểu Quốc hội theo pháp luật hiện hành 2.1.1 Nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội 2.1.2 Quyền hạn của đại biểu quốc hội 2.1.3 Những đảm bảo cho hoạt động của đại biểu Quốc hội 2.2 Thực trạng của đại biểu Quốc hội hiện nay 2.2.1 Đánh giá chung 2.2.2 Những hạn chế 3. Một số kiến nghị, giải pháp 3.1 Về nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Quốc hội 3.2 Về chế độ hoạt động 3.3 Đổi mới cơ chế đề cử, hiệp thương 3.4 Về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đại biểu Quốc hội KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY