Tiểu luận Quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện của người nước ngoài được nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

MỤC LỤC trang A. LỜI NÓI ĐẦU .1 B. NỘI DUNG .2 I. Khái quát vấn đề điều kiện nuôi con nuôi .2 1.1. Khái niệm, mục đích của việc nuôi con nuôi 2 1.2. Điều kiện để việc nhận nuôi con nuôi hợp pháp 2 1.2.1. Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi .2 1.2.2. Điều kiện đối với người được nhận làm nuôi con nuôi .3 1.2.3. Điều kiện về ý chí của chủ thể quan hệ nhận nuôi con nuôi .4 1.2.4. Về hình thức .4 1.3. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài .5 II. Quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện của người nước ngoài được nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi .5 2.1. Điều kiện đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi .6 2.2. Điều kiện đối với người nước ngoài thường trú tại nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 9 2.2.1. Thường trú tại nước mà nước đó với Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi 9 2.2.2. Thường trú tại nước mà nước đó chưa ký kết hoặc xin gia nhập điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam 11 III. Kiến nghị thêm về điều kiện của người nước ngoài được nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 12 C. KẾT LUẬN .14 D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 A. LỜI MỞ ĐẦU Nuôi con nuôi – một hiện tượng xã hội, một chế định pháp lý đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử pháp luật Việt Nam. Cuộc sống ngày càng phát triển, một khi nhu cầu về vật chất đã được đáp ứng, người ta càng mong muốn vun đắp cho cuộc sống tinh thần của mình. Đối với những gia đình hiếm muộn, hay vì lý do nào khác, họ có nhu cầu nuôi con nuôi. Vấn đề nuôi con nuôi ngày càng phức tạp, khi mà không chỉ giới hạn việc nhận con nuôi giữa những người Việt Nam với nhau, mà người nước ngoài cũng muốn nhận con nuôi người Việt Nam. Trước đây, việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được Luật hôn nhân và gia đình 2000, Nghị định 68/2002/NĐ-CP, Nghị định 69/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, các điều ước quốc tế về con nuôi có yếu tố nước ngoài điều chỉnh. Mới đây nhất, Quốc hội đã ban hành Luật nuôi con nuôi năm 2010, luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Vậy quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện của người nước ngoài được nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi như thế nào. Đó chính là vấn đề mà bài nghiên cứu này em đề cập đến. B. NỘI DUNG I. Khái quát vấn đề điều kiện nuôi con nuôi 1.1. Khái niệm, mục đích của việc nuôi con nuôi Mục đích của việc nuôi con nuôi được quy định tại Điều 67 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 : Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY