Tiểu luận quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại

MỤC LỤC Phần 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THUONG MẠI I. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 1. Khái niệm về rủi ro 1.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 2. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng II. Quản trị rủi ro thanh khoản 1. Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản 2. Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản 3. Các nguyên nhân dẫn dến rủi ro thanh khoản 3.1. Nhóm nguyên nhân khách quan 3.2. Nhóm nguyên nhân chủ quan 4. Ðánh giá trạng thái thanh khoản 5. Chiến lược quản trị thanh khoản 5.1. Ðuờng lối chung về quản trị thanh khoản 5.2. Các chiến luợc quản trị thanh khoản 6. Các tiêu chuẩn đánh giá cho thanh khoản 7. Mục tiêu quản trị rủi ro thanh khoản 8. Dấu hiệu rủi ro thanh khoản Phần 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THUONG MẠI VIỆT NAM 2.1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam: 2.1.1. Bức tranh tổng quan về hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam 2.1.2. Tác dộng của diều kiện kinh tế vi mô dến hoạt dộng của hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam 2.2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thuong mại Việt Nam Phần 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THUONG MẠI VIỆT NAM 3.1. Ðịnh huớng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam dến nam 2010 và dịnh huớng chiến luợc dến nam 2020 3.1.1. Ðịnh huớng phát triển Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam dến nam 2010 và dịnh huớng chiến luợc dến nam 2020 3.1.2. Ðịnh huớng phát triển các tổ chức tín dụng dến nam 2010 và dịnh huớng chiến luợc dến nam 2020 3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thuong mại Việt Nam: 3.2.1. Về phía Chính phủ: 3.2.2. Về phía Ngân hàng Nhà nuớc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY