Tiểu luận Phương pháp giải các bài toán về chuẩn độ tạo phức

Thêm NH3 vào dd chứa ion Ag+ với [Ag+]0 = 10-2 M cho đến khi pH của dd có giá trị bằng 11. Tính nồng độ NH3 ở thời điểm cân bằng và nồng độ Ag+ còn lại trong dd sau khi tạo phức với NH3 và OH−. Cho biết lượng của NH3 thêm vào không làm thay đổi thể tích đáng kể và pH của dd xem như được quyết định chủ yếu bởi lượng NH3 tự do.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY