Tiểu luận Phân tích tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công

Việc tổ chức triển khai phải được thực hiện đồng loạt để đảm bảo sự thống nhất và công bằng giữa những người nộp thuế, tránh người nộp thuế so bì. Nên thu thuế ở mức vừa p hải trong thời gian đầu để tạo tâm lý quen dần với việc đóng th uế của người nộp thuế, từng bước đưa được các đối tượng này vào diện quản lý và tạo được cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý thuế s au này. Khi quản lý được n gười nộp thuế cũng như các giao dịch kinh doanh từ đó ta n âng dần mức thuế lên để đảm bảo sự công bằng trong việc đóng thuế giữa các cá nhân với nhau. Việc quản lý được các đối tượng này sẽ góp phần tạo thêm nguồn thu cho ngân Nhà nước, hạn chế được thất thu thuế, góp phần thực hiện công bằng trong thực thi chính sách thuế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY