Tiểu luận Nguồn của luật quốc tế- Case Gabcikovo –Nagymaros

- Sau đó Tòa dẫn chiếu đến điều 12 Công ước Viên 1978 về th ừa kế quốc gia đối với điều ước. Điều 12 này quy định rằng những điều ước về đặc điểm lãnh thổ phải được đánh giá cả traditional doctrine và quan điểm hiện đại như không bị ảnh hưởng bởi một sự kế thừa quốc gia. Tòa cho rằng điều 12 phản ánh một quy tắc của luật tập quán quốc tế, và lưu ý rằng không có ai trong số các bên bàn cãi về điều này. - Tòa kết luận rằng nội dung của Điều ước 1977 cho biết nó phải được đánh giá như sự thiết lập một chế độ quản lý lãnh thổ trong ý nghĩa của điều 12 Công ước Viên 1978. Nó tạo ra quyền và nghĩa vụ đối với những quốc gia liên quan đến sông Danube; vì vậy bản thân Điều ước 1977không thể bị ảnh hưởng bởi một sự kế thừa quốc gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY