Tiểu luận Môn tài chính ngân hàng và sự phát triển - Việc thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng nông nghiệp

1. Chính sách tiền tệ năm 2007 1.1. Điều hành chính sách tiền tệ năm 2007 a. Điều tiết cung tiền thông qua nghiệp vụ thị trường mở (NVTTM): b. Về công cụ dự trữ bắt buộc: c. Tái cấp vốn (TCV), tái chiết khấu (TCK) d. Về điều hành lãi suất: e. Về điều hành tỷ giá: 1.2. Đánh giá điều hành chính sách tiền tệ năm 2007: a. Những mặt đã đạt được b. Những mặt hạn chế 2. Chính sách tiền tệ năm 2008 2.1. Điều hành chính sách tiền tệ năm 2008: a. Điều tiết cung tiền thông qua nghiệp vụ thị trường mở: b. Về phát hành tín phiếu bắt buộc c. Về công cụ dự trữ bắt buộc: d. Về tái cấp vốn, tái chiết khấu và lãi suất e. Về tỷ giá 2.2. Đánh giá điều hành chính sách tiền tệ năm 2008: 3. Chính sách tiền tệ năm 2009: a. Nghiệp vụ thị trường mở: b. Về dự trữ bắt buộc: e. Hỗ trợ lãi suất d. Về tỷ giá: c. Về tái cấp vốn, tái chiết khấu và lãi suất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY