Tiểu luận Hãy phân tích các thuận lợi và khó khăn khi áp dụng mô hình thuyết Z vào Việt Nam

<p> Kết quả khảo sát độ gắn kết nhân viên FPT 2011 cho thấy, trong gần 5.000 phản hồi từ câu hỏi mở "Liệt kê ba lý do khiến anh/chị thích hay không thích làm việc ở FPT?", có đến 3/4 số câu trả lời khẳng định, muốn tiếp tục ở FPT vì môi trường làm việc.  Công ty đã có những cơ cấu rất hợp lý trong bộ máy quản lý và phát triển.  M ôi trường dân chủ  M ôi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện  Họ đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.  Mỗi nhân viên đều chịu trách nhiệm với sản phẩm cua mình tạo ra.  Luôn tạo được lòng quyết tâm của cả tập thể, đặc biệt là ban lãnh đạo.  Tiếp nhận tác phong, quy trình làm việc, quy trình kiểm soát và phân công trách nhiệm mới. Ngoài ra trong công ty còn có các hoạt động giải trí, điều này sẽ rất tốt cho việc giảm đi các sự căng thẳng khi làm viêc. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY