Tiểu luận Định luật tuần hoàn

<p> C) nhường đi 1 electron. D) nhường đi 1 proton E) một phương án khác. Câu 43: Có cấu hình electron 1s22s22p6. Đó là cấu hình electron của: A) nguyên tử B) cation. C) anion. D) A, hoặc B, hoặc C. Câu 44: Ion X2+ có cấu hình electron 1s22s22p6 . Vị trí của nguyên tố X trong hệ thống tuần hoàn là: A) chu kỳ 2, nhóm II A. B) chu kỳ 2, nhóm IV A. C) chu kỳ 2, nhóm VI A. D) chu kỳ 3, nhóm II A. E) chu kỳ 2, nhóm VIII A. Câu 45: Ba nguyên tố A, M, X có cấu hình electron lớp ngoài cùng tương ứng là 3sl, 3s23pl , 3s23p5 . Phát biểu nào sau đây sai: A) A, M, X lần lượt ở các ô thứ 11, 13, 17 trong bảng hệ thống tuần hoàn. B) A, M, X đều thuộc chu kì 3. C) A, M, X thuộc nhóm IA, IIA, VIA. 30 D) Chỉ có X có số oxi hoá cao nhất trong hợp chất với oxi là +7. E) Chỉ có X tác dụng trực tiếp với oxi cho oxit có công thức X2O7. Câu 46: Y là phi kim thuộc chu kỳ 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Y tạo hợp chất khí với hiđro. Công thức oxit cao nhất của Y là YO3. Mặt khác Y tạo hợp chất với nguyên tố M có công thức MY2, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Vậy M là : A) Mg (M = 24). B) Zn (M = 65). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY