Tiểu luận Dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di động E - Mobile

MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - E- MOBILE . . 5 1. Khái niệm . . 5 2. Phân loại . 5 a. Ngân hàng di động ( mobile banking ) . . 6 b. Chuyển tiền và thanh toán di động (mobile payments and money transfer) . . 7 3. Các mô hình triển khai dịch vụ e-mobile . 9 a. Mô hình Ngân hàng làm chủ đạo (Bank-led Model) . 9 b. Mô hình Công ty di động làm chủ đạo (Operator-led Model) . . 10 c. Mô hình hợp tác Ngân hàng - Viễn thông (Partnership model) . 11 4. Tính năng . . 11 II. CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - E-MOBILE . . 13 1. Các ngân hàng . . 13 2. Các mạng viễn thông . 14 3. Các thương hiệu thanh toán và các công ty cung cấp các dịch vụ thanh toán phi ngân hàng . . 16 III. CÁC DỊCH VỤ CHO PHÉP THANH TOÁN BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG E- MOBILE . . 17 1. Dịch vụ mobile banking . . 17 2. Dịch vụ SMS banking . . 20 3. Dịch vụ chuyển tiền . . 20 4. Dịch vụ thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, điện hoa . 21 5. Dịch vụ tải game, tải hình nền, tải nhạc chuông, nhạc chờ, . 22 6. Dịch vụ mua thẻ game . . 23 IV. CÁC MẠNG ĐIỆN THOẠI CHO PHÉP THANH TOÁN, CÁC YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỊCH VỤ . . 25 1. Các mạng điện thoại cho phép thanh toán . . 25 2. Các yêu cầu và điều kiện tham gia dịch vụ . . 25 V. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN . . 29 1. Dịch vụ mobile banking . . 29 2. Mua thẻ game bằng điện thoại di động . . 31 3. Tải game, tải hình ảnh và nhạc chuông, nhạc chờ . 32 4. Chuyển tiền . . 32 5. Thanh toán hóa đơn ( tiền nước, tiền điện, điện thoại, ) và dịch vụ . . 34 VI. CÁC HẠN CHẾ, RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA . . 35 1. Hạn chế . . 35 2. Các biện pháp phòng ngừa . . 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY