Tiểu luận Cơ cấu tổ chức của chính quyền Trung ương

<p> Cùng với đó là tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. Đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các cấp, bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp. Cũng như nhiều nước khác, ở nước ta, Chính phủ được Hiến pháp phân công thực hiện quyền hành pháp. Khi nói đến hành pháp tức là nói đến việc tổ chức thi hành luật và chủ động khởi thảo, hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại và tổ chức thực thi các chính sách đó. Do vậy, chúng ta cần làm rõ tính chất của Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất hay vẫn là Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Nếu dùng “Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất” thì sẽ bảo đảm tính độc lập tương đối của Chính phủ, tạo cơ sở phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của Chính phủ trong thực thi quyền hành pháp, lúc đó Chính phủ chủ động hơn trong việc phân công, phân cấp, phân quyền từ các thành viên của Chính phủ cho đến chính quyền địa phương; đồng thời tạo tiền đề để Chính phủ trở thành cơ quan hành chính nhà nước cao nhất và nhằm khẳng định Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của đất nước là đề cao hành pháp, đề cao tính tập trung, thống nhất, thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ đối với mọi m ặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY