Thuyết phục và cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước

Trong bất kỳ hoạt động nào của quản lý hành chính nhà nước thì những nguyên tắc được xác lập là yếu tố quan trọng trong việc tổ chức và quản lý được hiệu quả và chặt chẽ. Các nguyên tắc có mối liên hệ mật thiết với nhau và tạo tiền đề cho các nguyên tắc khác được thực hiện có hiệu quả.Đặc trưng của mối liên hệ này trong quản lý hành chính nhà nước là phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY