Thực trạng về các sản phẩm dịch vụ phòng ngừa rủi ro hối đoái tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Vcb

CHƯƠNG I MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO HỐI ĐOÁI 1.1 Khái niệm về Quản trị tài chính quốc tế 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Cơ hội và rủi ro Quốc tế 1.2 Quản trị rủi ro hối đoái 1.3 Các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro hối đoái nghiệp vụ 1.3.1 Phòng ngừa bằng hợp đồng tương lai (Future) 1.3.2.Phòng ngừa bằng hợp đồng kỳ hạn (Forward) 1.3.3 Phòng ngừa thông qua thị trường tiền tệ 1.3.4.Phòng ngừa bằng quyền chọn tiền tệ(Option) CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHÒNG NGỪA RỦI RO HỐI ĐOÁI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VCB 2.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 2.2 Các sản phẩm dịch vụ phòng ngừa rủi ro hối đoái của VCB 2.3 Sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ phòng ngừa rủi ro hối đoái của VCB và ACB( Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu) 2.3.1 Nguyên nhân lựa chọn ngân hàng ACB 2.3.2 Sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ phòng ngừa rủi ro hối đoái của VCB và ACB 2.4 Doanh nghiệp với vấn đề phòng ngừa rủi ro hối đoái 2.4.1 Lợi ích của việc phòng ngừa rủi ro hối đoái 2.4.2 Doanh nghiệp đang có trạng thái rủi ro ngoại hối nên hay không nên sử dụng các dịch vụ phòng ngừa rủi ro hối đoái? 2.4.3 Giải pháp để các dịch vụ phòng ngừa rủi ro hối đoái trở nên hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY