Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm về nhà ở xã hội 1.1.2. Thuê mua nhà ở xã hội 1.2. Vai trò nhà ở xã hội 1.2.1. Nhà ở xã hội góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội của Nhà nước 1.2.2. Phát triển nhà ở xã hội góp phần kích cầu đầu tư thông qua việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 1.2.3. Góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và bình ổn thị trường bất động sản 1.3. Những quy định của Nhà nước về nhà ở xã hội 1.3.1. Quỹ nhà ở xã hội 1.3.2. Quỹ đất giành cho phát triển nhà ở xã hội 1.3.3. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội 1.3.4. Quỹ phát triển nhà ở 1.3.4.1. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để đầu tư Quỹ nhà ở xã hội để cho thuê 1.3.4.2. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương để đầu tư Quỹ nhà ở xã hội để cho thuê 1.3.4.3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng quỹ phát triển nhà ở xã hội 1.3.5. Dự án phát triển nhà ở xã hội 1.3.5.1. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 1.3.5.2. Tổ chức thực hiện dự án 1.3.5.3. Các cơ chế chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng Quỹ nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua 1.3.5.4. Quản lý vận hành nhà ở xã hội 1.3.5.5. Xác định giá thuê và giá thuê mua nhà ở xã hội 1.3.6. Đối tượng và điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội 1.3.6.1. Nguyên tắc chung về thuê, thuê mua nhà ở xã hội 1.3.6.2. Đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội 1.3.6.3. Điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội 1.3.6.4. Phương thức xét chọn đối tượng thuê, thuê mua 1.3.6.5. Ký và thanh lý hợp đồng thuê nhà ở xã hội 1.4. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển nhà ở xã hội 1.4.1. Tại một số nước Châu Á 1.4.1.1. Kinh nghiệm của Thái Lan và Indonesia 1.4.1.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 1.4.1.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 1.4.2. Tại Châu Mỹ 1.4.2.1. Kinh nghiệm của Venezuela 1.4.2.2. Kinh nghiệm của Mỹ 1.4.3. Những kinh nghiệm được rút ra để giải quyết vấn đề nhà ở xã hội CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên – kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội có ảnh hưởng việc phát triển nhà ở xã hội 2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên 2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội 2.1.3. Đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên – kinh tế - xã hội đến việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội 2.2. Cơ chế, chính sách nhà ở của Nhà nước và của thành phố cho các đối tượng xã hội đã ban hành 2.2.1. Giai đoạn trước năm 1991 2.2.2. Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2005 (trước khi có luật nhà ở) 2.2.3. Giai đoạn từ năm 2006 tới nay 2.3. Thực trạng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 2.3.1. Nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 2.3.2. Thực trạng nhà ở xã hội của các đối tượng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố 2.3.2.1. Thực trạng nhà ở xã hội của cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Hà Nội 2.3.2.2. Thực trạng về nhà ở xã hội của những đối tượng khó khăn về nhà ở tại khác tại Hà Nội 2.3.2.3. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng nhà ở xã hội của các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở hiện nay 2.3.3. Thực trạng phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội 2.3.3.1. Thực trạng phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 2.3.3.2. Phân phối và quản lý quỹ nhà ở xã hội tại các dự án hiện nay 2.4. Đánh giá chung CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1. Quan điểm của Nhà nước và của thành phố trong việc phát triển nhà ở xã hội 3.1.1. Quan điểm của Nhà nước trong việc phát triển nhà ở xã hội 3.1.2. Quan điểm của thành phố trong việc phát triển nhà ở xã hội 3.2. Phương hướng, mục tiêu phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm tới 3.3. Giải pháp phát triển nhà ở xã hội 3.3.1. Giải pháp về quy hoạch 3.3.1.1. Lựa chọn địa điểm 3.3.1.2. Lựa chọn quy mô dự án 3.3.1.3. Quy hoạch xây dựng 3.3.2. Giải pháp về kiến trúc nhà ở xã hội 3.3.2.1. Lựa chọn loại nhà và thiết kế mẫu căn hộ 3.3.2.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 3.3.2.3. Vật liệu và công nghệ 3.3.3. Giải pháp lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội 3.3.4. Giải pháp về tài chính 3.3.4.1. Giải pháp huy động vốn 3.3.4.2. Giải pháp ưu đãi về tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng Quỹ nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua trên địa bàn thành phố 3.4. Chương trình thí điểm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 – 2010 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY