Thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 3 1.1 Một số khái niệm cơ bản. 3 1.2 Tính tất yếu của vệ sinh an toàn thực phẩm và vai trò của nó trong đời sống xã hội. 4 1.3. Nguy cơ gây ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm và nguyên nhân 10 1.4 Mối quan hệ giữa vệ sinh và an toàn thực phẩm 12 1.4.1. Khái quát mối quan hệ giữa vệ sinh và an toàn thực phẩm 12 1.4.2 Mối quan hệ giữa đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm trong khách sạn 13 1.5 Vai trò quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta 23 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 27 2.1. Khái quát hệ thống khách sạn trên địa bàn Hà Nội 27 2.2.Thực trạng tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường Hà Nội. 30 2.3. Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trong các khách sạn trên địa bàn Hà Nội. 32 2.3.1. Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trong các khách sạn trên địa bàn Hà Nội. 32 2.3.2 Nguồn cung ứng thực cho các khách sạn trên địa bàn Hà Nội 40 CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 47 3.1 Những căn cứ pháp lý của các giải pháp 47 3.1.1 Các văn bản pháp quy có liên quan 47 3.1.2 Nhu cầu nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm của ngành du lịch 48 3.2 Các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các khách sạn trên địa bàn Hà Nội 50 3.2.1 Các giải pháp thuộc quản lý vĩ mô 51 3.2.2 Các giải pháp vi mô 61 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY