Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại công ty cổ phầ xây dựng - Giao thông thừa thiên Huế

Thứ nhất, thời gian nghiên cứu đề tài dài hơn: do thời gian thực tập tại công ty là rất ngắn (trong ba tháng) mà khối lượng công việc, nội dung liên quan đến kế toán công nợ là rất nhiều nên đề tài vẫn chưa đi sâu làm rõ hết các nội dung liên quan mà chỉ tập trung làm rõ nội dung quan trọng nhất, xảy ra nhiều nhất như kế toán phải thu khách hàng, dự phòng nợ phải thu khó đòi, phải trả cho người bán, kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và đầu ra phải nộp. Nếu thời gian dài hơn, em sẽ tiếp tục nghiên cứu những phần hành tuy ít xảy ra nhưng cũng vô cùng quan trọng liên quan đến kế toán công nợ như kế toán phải thu nội bộ, phải thu khác, tạm ứnghaykế toán phải trả người lao động,kế toán phải trả, phải nộp khác. - Thứ hai, phạm vi đề tài còn nhỏ: chỉ tập trung làm rõ các nội dung, nghiệp vụ xảy ra trong tháng 12 năm 2015. Phạm vi nhỏ nên các biến động xảy ra chưa thực sự bao quát, các nghiệp vụ xảy ra trong tháng là những nghiệp vụ đơn giản, dễ xử lý. Nếu phạm vi nghiên cứu rộng hơn có thể phân tích kĩ hơn, so sánh đánh giá cụ thể, từ đó làm rõ hơn nội dung của đề tài. - Thứ ba, giải pháp đưa ra còn chung chung: một phần vì kiến thức còn hạn chế, một phần vì chưa tìm hiểu hết được đặc điểm, hình thức kế toán cụ thể nên các giải pháp đưa ra còn rất chung chung, chưa cụ thể. Ví dụ, một số giải pháp đưa ra nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại doanh nghiệp còn rất chủ quan như các giải pháp nâng cấp phần mềm, giải pháp liên quan đến bộ máy kế toán, chính sách khuyến khích khách hàng trả nợ trước thời hạn. Những giải pháp này được đưa ra theo nhận thức của bản thân mà chưa biết có phù hợp với tình hình, thực trạng, chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng. Nếu được em sẽ đi sâu nghiên cứu những vấn đề trên và đưa ra những giải pháp hợp lý mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY