Thực trạng công tác đặc xá

MỤC LỤC I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khái niệm, đặc điểm của đặc xá 1.1. Đặc xá là hoạt động đặc biệt 1.2. Đặc xá thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước 1.4. Về điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng được xét đặc xá 1.5. Về thời điểm quyết định đặc xá 2. Ý nghĩa của đặc xá. 2.1. Ý nghĩa tích cực 2.2. Mặt hạn chế 3. Những nguyên tắc của đặc xá 3.1 Nguyên tắc pháp chế 3.2. Nguyên tắc nhân đạo 3.3. Nguyên tắc bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai và minh bạch 3.4. Nguyên tắc bảo đảm kịp thời về thời gian 4. Phạm vi, đối tượng đặc xá II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẶC XÁ Ở NƯỚC TA 1.1. Điều kiện cố định 1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện không cố định 2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đặc xá 2.1. Về thẩm quyền đặc xá 2.2 Cơ quan, tổ chức giúp việc và trình tự, thủ tục đặc xá 3. Những kết quả đã đạt được trong công tác đặc xá 3.1. Mặt tích cực 3. 2. Những tồn tại, hạn chế 3.3. Công tác tiếp nhận và giúp đỡ người được đặc xá còn hạn chế, tỷ lệ tái phạm cao 4. Một số vấn đề về pháp luật về đặc xá TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY