Mục Lục Mục Lục . . 1 Bài 1 : Giới thiệu MPLAB IDE và KIT PIC . . 1 1.1 Môi trường Phát triển MPLAB . 1 1.2 Nạp file hex vào vi điều khiển PIC . 8 1.3 Debug dùng MpLab SIM . . 12 1.4 Debug onchip dùng Mplab ICD2 15 1.5 Bài tập . 15 Bài 2 : Khảo sát cổng xuất nhập . 16 2.1 Kiến thức liên quan . 16 2.1.1 Các thanh ghi điều khiển cổng xuất nhập 16 2.1.2 Kết nối mạch 16 2.2 Các bước hiện thực yêu cầu 1 . 18 2.3 Chương trình mẫu yêu cầu 1 . 20 2.4 Các bước hiện thực yêu cầu 2 . 21 2.5 Chương trình mẫu yêu cầu 2 . 22 2.6 Bài tập . 23 Bài 3 : Khảo sát cơ chế ngắt quãng, giao tiếp LCD ký tự 24 3.1 Kiến thức liên quan . 24 3.1.1 Tóm tắt các thanh ghi điều khiển ngắt . 24 3.2 Các bước hiện thực yêu cầu 1 . 25 3.3 Chương trình mẫu yêu cầu 1 . 28 3.4 LCD ký tự 2x16 31 3.4.1 Hình dạng và ý nghĩa các chân: . 31 3.4.2 Tổ chức vùng nhớ của LCD . 32 3.4.3 Các lệnh giao tiếp với LCD . 34 3.4.4 Khởi tạo LCD . 35 3.5 Các bước hiện thực yêu cầu 2 . 36 3.6 Bài tập . 41 Bài 4 : Khảo sát bộ định thời 42 4.1 Các bước hiện thực yêu cầu 1 . 42 4.2 Chương trình mẫu . 46 4.3 Bài tập . 48 Bài 5 : Kỹ thuật quét ma trận phím 49 5.1 Kết nối mạch ma trận phím . 49 5.2 Các bước hiện thực . 50 5.3 Bài tập . 54 Bài 6 : Kỹ thuật quét LED . . 56 6.1 Cấu tạo LED 7 đoạn và LED ma trận . 56 6.2 Kết nối mạch . 58 6.3 Các thanh ghi liên quan và cách điều khiển . . 59 6.4 Các bước hiện thực. 62 6.5 Bài tập . 65 Bài 7 : Khảo sát bộ truyền nhận nối tiếp 66 7.1 Các bước hiện thực. 66 7.2 Chương trình mẫu . 68 7.3 Bài tập . 70 Bài 8 : Khảo sát khối chuyển đổi A-D . . 71 8.1 Các bước hiện thực . 71 8.2 Bài tập . 72 Bài 9 : Khảo sát các khối chức năng đặc biệt khác 73 9.1 Các bước hiện thực PWM . 73 9.2 Chương trình mẫu . 74 9.3 Bài tập . 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY