Thiết kế xe ba bánh chạy bằng biogas phục vụ vận chuyển ở nông thôn

<p> MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 4 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 6 1.1. Những vấn đề môi trường của Việt Nam và thế giới hiện nay 6 1.2. Sự cần thiết phải có nguồn nhiên liệu thay thế 8 1.3. Mục đích ý nghĩa của đề tài 9 1.3.1. Mục đích của đề tài 9 1.3.2. Ý nghĩa của đề tài 9 2. TỔNG QUAN VỀ BIOGAS 10 2.1. Vấn đề năng lượng hiện nay 10 2.2. Tình hình phát triển Biogas 10 2 2.1. Trên thế giới 10 2.2.2. Ở Việt Nam 11 2.2.3. Kết luận 13 3. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ, SẢN XUẤT VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA BIOGAS 13 3.1. Tính chất của Biogas 13 3.2. Yêu cầu của Biogas sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong 15 3.3. Phương pháp tách lọc H2S và CO2 16 3.3.1. Lý thuyết về hấp phụ và hấp thụ 16 3.3.2. Sự cần thiết phải tách lọc, tinh luyện Biogas 17 3.3.3. Sơ đồ hệ thống tách H2S và CO2 18 3.3.4. Công nghệ tách lọc H2S 19 3.3.5. Công nghệ tách lọc CO2 21 3.4. Sản xuất Biogas 23 3.5. Ứng dụng của Biogas 24 4. HỆ THỐNG NÉN KHÍ BIOGAS VÀO BÌNH LƯU TRỮ 25 4.1 Sơ đồ quá trình nén khí biogas: 25 4.2. Ống nối cao áp, đầu nối giữa máy nén, bình lưu trữ 29 4.2.1. Ống nối cao áp và bình lưu trữ biogas nén 29 4.3.2. Thiết kế các loại đầu nối sử dụng trong quá trình nén 30 5. TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH NÉN KHÍ BIOGAS VÀO BÌNH LƯU TRỮ 31 5.1. Thông số tính toán quá trình nén khí Biogas vào bình lưu trữ và thành phần khí Biogas trong các trường hợp nén khác nhau 31 5.2. Tính toán quá trình nén khí Biogas vào bình lưu trữ 32 6. ỨNG DỤNG BIOGAS TRÊN ĐỘNG CƠ XE GẮN MÁY 33 6.1. Giới thiệu đặc tính kỹ thuật động cơ xe Honda Wave α thí nghiệm 33 6.2. Tính toán chu trình nhiệt của động cơ 34 6.2.1. Tính toán chu trình nhiệt cho động cơ dùng Xăng 34 6.2.2. Tính toán chu trình nhiệt cho động cơ dùng Biogas 43 6.2.3. So sánh kết quả tính toán chu trình nhiệt của động cơ 62 6.3. Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu Biogas 65 6.3.1. Sơ đồ hệ thống lưỡng nhiên liệu Xăng-Biogas 65 6.3.2. Tính toán bộ hỗn hợp Biogas – Không khí 66 6.3.3.Xác định đường kính lỗ phun của van cung cấp Biogas 70 6.3.4. Cải tạo bộ chế hòa khí để dùng lưỡng nhiên liệu Xăng-Biogas 71 7. MỘT SỐ LOẠI XE BA BÁNH THAM KHẢO . 72 8. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, LẮP ĐẶT. 74 8.1. Xe máy cải tạo. 74 8.2. Thùng xe. 74 8.3. Lắp đặt thùng xe với nửa thân xe máy. 75 9. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ 77 9.1. Chọn phương án truyền động. 77 9.2. Chọn loại xích và tính toán bộ truyền xích 79 9.3. Bộ vi sai 85 10. HỆ THỐNG PHANH. 89 10.1. Chọn loại dẫn động phanh và cơ cấu phanh. 89 10.2. Xác định tọa độ trọng tâm xe khi có tải 90 10.3. Xác định tọa độ trọng tâm xe khi không tải 92 10.4. Tính momen cần sinh ra ở các cơ cấu phanh 92 11.HỆ THỐNG TREO. 96 11.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại hệ thống treo 96 11.2. Hệ thống treo thiết kế. 97 12. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 Tài liệu gồm có Bản thuyết minh Word + Bản vẽ AutoCAD + Bản thuyết trình Power point </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY