Thiết kế website hỗ trợ học sinh tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức phần "mắt. Các dụng cụ quang học", vật lí 11 - Nâng cao

1. Vận dụng được cơ sở lí luận của ôn tập và kiểm tra đánh giá cũng như ứng dụng CNTT vào việc xây dựng nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức ôn tập, kiểm tra đánh giá kiến thức vật lí đối với HS THPT. 2. Trên cơ sở điều tra thực tế của hoạt động ôn tập và kiểm tra đánh giá của HS và GV ở các trường THPT chúng tôi đã phát hiện được những khó khăn, hạn chế và những sai lầm của HS khi học các kiến thức vật lí nói chung và kiến thức về “Mắt. Các dụng cụ quang học” nói riêng. Chúng tôi đã tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của những khó khăn, hạn chế và những sai lầm đó, từ đó đã mạnh dạn đề xuất những giải pháp để khắc phục. 3. Chúng tôi đã thiết kế và xây dựng được Website với sự vận dụng l í luận dạy học hiện đại để hỗ trợ HS tự ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức phần “Mắt. Các dụng cụ quang hoc” Vật lí 11 nâng cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY