Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G64 trên xe Mitsubishi Zinger

<p> MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI NÓI ĐẦU 3 1. Mục đích ý nghĩa của đề tài 4 1.1. Mục đích 4 1.2. Ý nghĩa 4 2. Giới thiệu chung về động cơ 4G64 4 2.1.Nhóm piston – trục khủyu – thanh truyền 6 2.2.Cơ cấu phối khí 7 2.3. Hệ thống đánh lửa 7 3. Tổng quan về hệ thống nhiên liệu động cơ xăng 8 3.1. Nhiệm vụ 8 3.2 Các yêu cầu của hỗn hợp cháy 9 3.2.1. Yêu cầu nhiên liệu 9 3.2 .2. Tỉ lệ hỗn hợp 9 3.3. Phân loại hệ thống nhiên liệu 9 3.3.1. Phân loại theo hệ thống dùng chế hòa khí 9 3.3.2. Phân loại theo hệ thống phun xăng 21 4. Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G64. 28 4.1. Các bộ phận của hệ thống cung cấp không khí 28 4.2. Hệ thống điều khiển điện tử 30 4.2.1. Đặc điểm chung 30 4.2.2. Sơ đồ nguyên lý điều khiển phun nhiên liệu 31 4.2.3. Các loại cảm biến. 31 4.2.3.1. Cảm biến Ôxy. (Oxygen sensor) 31 4.2.3.2. Cảm biến đo gió.(AFS –Air Flow Sensor) 34 4.2.3.3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp 40 4.2.3.4. Cảm biến vị trí bướm ga 40 4.2.3.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát 41 4.2.3.6.Cảm biến vị trí trục cam 42 4.2.3.7. Cảm biến vị trí góc quay trục khuỷu. 43 4.2.3.8. Cảm biến áp suất khí nạp. 44 4.2.3.9. Cảm biến tốc độ xe. (Vehicle Speed Sensor) 45 4.2.3.10. Cảm biến kích nổ. 46 4.2.4.ECU (Electronic Control Unit) 47 4.2.4.1. Tổng quát về ECU 47 4.2.4.2. Cấu tạo ECU 47 4.2.4.3. Cấu trúc ECU 48 4.2.4.4. Các mạch giao tiếp 49 4.2.5. Chức năng hoạt động cơ bản của ECU 50 4.2.5.1. Các thông số chính của ECU 50 4.2.5.2. Xử lý thông tin và tạo xung phun 51 4.2.5.3. Điều khiển thời gian phun nhiên liệu 52 4.3. Cơ cấu chấp hành của hệ thống 58 4.3.1 Bơm nhiên liệu. 58 4.3.2 .Lọc nhiên liệu. 62 4.3.3. Bộ ổn định áp suất 64 4.3.4. Vòi phun xăng điện từ 65 5. Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G64 trên xe Mitsubishi Zinger 67 5.1. Sơ đồ làm việc tổng quát của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G64 67 5.1.1.Hoạt động của hệ thống 68 5.2. Tính toán thời gian phun 69 5.3 Tính toán nhiệt 71 5.3.1. Thông số ban đầu. 71 5.3.4. Xây dựng đồ thị công. 79 5.3.4.3. Lập bảng xác định đường nén và đường giãn nở 79 5.3.4.4. Xác định các điểm đặc biệt. 80 5.3.4.5. Vẽ đồ thị công. 80 6. Đặc điểm, nguyên lý làm việc của hệ thống tự chẩn đoán động cơ 4G64 82 6.1. Đặc điểm chung 82 6.2. Khái quát về hệ thống tự chẩn đoán động cơ 4G64 82 6.3. Hoạt động của đèn chẩn đoán 83 6.4. Đọc và xóa mã chẩn đoán 83 6.4.1. Chẩn đoán bằng chế độ tự động 83 6.4.1.1. Đọc mã chẩn đoán 83 6.4.1.2. Xóa mã chẩn đoán 84 6.4.2. Chẩn đoán hệ thống với thiết bị chẩn đoán chuyên dùng MUT–II 84 6.4.2.1. Giới thiệu về thiết bị chẩn đoán chuyên dùng MUT – II 84 6.4.2.2. Đọc và xóa mã hư hỏng 84 6.4.2.3. Kiểm tra hoạt động của cơ cấu chấp hành của hệ thống 85 6.4.2.4. Lựa chọn và hiển thị các thông số của hệ thống 85 6.4.2.5. Thử các chế độ làm việc của động cơ 87 6.5. Trình tự và nội dung kiểm tra bằng cách sử dụng danh mục dữ liệu của MUT-II và kiểm tra cơ cấu chấp hành 88 6.5.1. Trình tự thao tác 88 6.5.2. Bảng danh sách dữ liệu 88 6.5.3. Bảng kiểm tra bộ phận công tác 92 6.5.4. Bảng kiểm tra các mã chuẩn đoán của hệ thống MPI động cơ 4G64 94 7.Kết luận. 99 TÀI TIỆU THAM KHẢO 100 Tài liệu gồm có Bản thuyết minh Word + Bản vẽ AutoCAD + Bản thuyết trình Power point </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY