Thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ôtô

<p> MỤC LỤC CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU THIẾT BỊ LẠNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT BỊ LẠNH ÔTÔ 1 1.2. THIẾT BỊ LẠNH ÔTÔ . 2 1.2.1. Máy nén 2 1.2.2. Thiết bị ngưng tụ . 13 1.2.3. Bình lọc và tách ẩm . 14 1.2.4. Thiết bị giãn nở . 16 1.2.5. Thiết bị bay hơi . 19 1.2.6. Ống dẫn môi chất 22 1.2.7. Kính xem gas 23 1.2.8. Bộ ổn nhiệt 24 1.2.9. Bộ điều áp . 26 1.2.10. Thiết bị an toàn hệ thống 28 1.2.11. Van nạp gas . 30 1.2.12. Bộ tiêu âm . 30 1.3. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ . 31 1.3.1. Bộ thông gió 31 1.3.2. Bộ sưởi ấm 32 1.3.3. Bộ làm lạnh và làm mát không khí 33 1.3.4. Điều khiển dòng không khí trong hệ thống điều hòa 34 1.3.5. Điều khiển hệ thống điều hòa không khí kiểu cơ khí . 36 1.3.6. Điều khiển hệ thống điều hòa không khí kiểu chân không. 38 - 79 - Lê Trọng Hiệp CK45-DLOT 1.3.7. Điều khiển hệ thống điều hòa không khí tự động . 40 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ 43 2.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ 44 2.3. ĐƠN VỊ ĐO NHIỆT LƯỢNG 47 2.3. MÔI CHẤT LẠNH 47 2.3.1. Yêu cầu môi chất lạnh . 47 2.3.2. Phân loại và kí hiệu môi chất lạnh . 47 2.3.4. Môi chất lạnh R-12 48 2.3.5. Môi chất lạnh R-134a 49 2.4. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ . 50 2.4.1. Phân loại theo vị trí lắp đặt 50 2.4.2. Phân loại theo chức năng . 52 CHƯƠNG 3., TÌM KIẾM, XÂY DỰNG DỮ LIỆU, LỰA CHỌN PHẦN MỀM VÀ CHẠY THỬ. 3.1. XÂY DỰNG DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM SOLIDWORKS 54 3.2. XÂY DỰNG BÀI GIẢNG VỚI MACROMADIA FLASH 64 3.3. CHẠY THỬ PHẦN MỀM . 73 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 77 MỤC LỤC 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY