Tài liệu hướng dẫn học matlab dành cho môn xử lý ảnh rất hay

Mục đích: Ảnh sau biến đổi Fourier có tính tuần hoàn, do đó để tránh nhiễu giữa các chu kỳ kế cận nhau, ta cần mở rộng ảnh với các giá trị 0 để loại bỏ nhiễu này. Giả sử với f(x,y) và h(x,y) có kích thước A×B và C×D, ta sẽ thêm các giá trị 0 vào f(x,y) và h(x,y) để có kích thước như nhau là: P ≥ A+C-1 Q≥ B+D-1 Thông thường ta xét ảnh và hàm lọc có cùng kích thước, do đó P ≥ 2M – 1, Q ≥ 2N – 1, với M và N là kích thước của ảnh và hàm lọc. Xét hàm sau với AB,CD,PQ là các vector lần lượt gồm các thành phần [A B], [C D], [P Q] function PQ=paddedsize(AB,CD) if nargin==1 PQ=2*AB; % Neu chi anh va bo loc co cung kich thuoc elseif nargin==2 PQ=AB+CD-1; % Neu anh va bo loc khac kich thuoc PQ=2*ceil(PQ/2); % PQ co cac thanh phan la cac so chan else

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY