Sử dụng phần mềm Fluent 6.3 để mô phỏng quá trình hòa trộn biogas và không khí trong động cơ RV125-2

<p> Mục đích và ý nghĩa đề tài 2. Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ RV125-2 3. Giới thiệu phần mềm FLUENT 6.3 và GAMBIT 2.4 4. Sử dụng phần mềm FLUENT để mô phỏng quá trình hòa trộn Biogas và không khí trong động cơ RV125-2 5. Xuất kết quả mô phỏng và phân tích kết quả trong các trường hợp 6. Kết luận 1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Động cơ Diesel nói chung được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhưng nó cũng có những nhược điểm: khả năng phát thải khí gây ô nhiểm lớn và sự khan hiếm của nhiên liệu hóa thạch ảnh hưởng đến giá cả nhiên liệu. Ngày nay trước những yêu cầu bức thiết của nhân loại cụ thể như là vấn đề tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế tối thiểu việc gây ô nhiễm môi trường, Các nhà sản xuất động cơ đã có nhiều cải tiến mới về công nghệ ở những hệ thống, bộ phận nhằm giúp động cơ Diesel thích hợp hơn với xu thế ngày nay. Và việc sử dụng nhiên liệu thay thế là một biện pháp phổ biến. Một trong những hệ thống ảnh hưởng không nhỏ đến các chỉ tiêu đó là hệ thống nhiên liệu và cụ thể là việc cải tiến hoặc tác động vào hệ thống nhiên liệu nhằm đưa nhiên liệu thay thế vào động cơ. Để cải tiến và thiết kế mới ra các hệ thống và bộ phận thì đòi hỏi người thiết kế phải tính toán rất nhiều dựa vào những kiến thức chuyên ngành đã có. Hiện nay với sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin và cụ thể là tin học thì việc tính toán chỉ còn nhờ vào máy tính, còn người thiết kế chỉ việc dựa vào những kiến thức chuyên ngành động lực để lập trình ban đầu cho máy tính, và phần mềm FLUENT 6.3 không là ngoại lệ. Đề tài là việc sử dụng phần mềm FLUENT 6.3 trên để mô phỏng quá trình hòa trộn Biogas và không khí trong động cơ Diesel RV125-2. Phần mềm này được xây dựng trên cơ sở là phương pháp thể tích khối hữu hạn, thực hiện tích phân trên thể tích để kiểm tra phân biệt phương pháp thể tích khối hữu hạn với các phương pháp tính toán khác trong cơ học lưu chất ứng dụng. Từ việc mô phỏng quá trình hòa trộn Biogas và không khí trong động cơ RV125-2, tức là hệ thống nhiên liệu Diesel, ta có thể mở rộng ứng dụng của phần mềm ra cho hệ thống nhiên liệu dùng xăng hoặc các loại nhiên liệu thay thế khác, và rộng hơn nữa là của những hệ thống thủy lực và thủy khí. Mô phỏng chính xác quá trình hòa trộn Biogas và không khí ở trong động cơ RV125-2, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho công việc tính toán và thiết kế các kích thước cũng như đưa ra được một kết cấu của bộ hòa trộn phù hợp nhất. Đề tài là sự ứng dụng công nghệ phần mềm tin học vào lĩnh vực thủy khí động học nhằm giải quyết công việc nhanh, chính xác, từ đó làm giảm cường độ lao động cho cán bộ kỹ thuật, một điều rất hữu ích trong thời điểm công nghiệp phát triển cần nhiều thời gian hiện nay. Tài liệu gồm có Bản thuyết minh Word + Bản vẽ AutoCAD + Bản thuyết trình Power point </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY