Quy luật giá trị và thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường

TIỂU LUẬN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1: Cơ sở lý luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. 2 1.1. Khái niệm quy luật giá trị và sự vận động của quy luật giá trị 2 1.2 Vai trò của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. 3 1.2.1. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. 3 1.2.2. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, tăng năng suất lao động xã hội 4 1.2.3. Phân hoá những người sản xuất thành người giàu, người nghèo. 5 Chương 2. Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường 6 2.1. Sự cần thiết phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 6 2.2. Mô hình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta .7 2.3. Thực trạng vận dụng cũng như tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. 8 2.3.1. Trong lĩnh vực sản xuất. 9 2.3.2. Trong lĩnh vực lưu thông. 11 Chương 3. Những giải pháp để vận dụng có hiệu quả quy luật giá trị đối với nền kinh tế của nước ta trong thời gian tới 13 3.1. Những giải pháp của đảng và nhà nước ta. 13 3.2. Những giải pháp đề xuất 13 KẾT LUẬN . .15 TÀI LIỆU THAM KHẢO . .16 LỜI MỞ ĐẦU Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản, quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá . Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. Mọi hoạt động cuả các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hoá đều chịu sự tác động cuả quy luật này. Quy luật giá trị là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế chu kì, phân hoá giàu nghèo, những cuộc cạnh tranh không lành mạnh Chính vì thế việc nghiên cứu về quy luật giá trị, tìm hiểu vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế, đặc biệt là trong thời kì phát triển nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết. Xuất phát từ lý do trên, em đã quyết định lựa chọn đề tài "Quy luật giá trị và thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường” Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của tiểu luận bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường Chương 2: Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường Chương 3. Những giải pháp để vận dụng có hiệu quả quy luật giá trị đối với nền kinh tế của nước ta trong thời gian tới Mong cô và các bạn có những đóng góp để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY