Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

<p> Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V đã xác định ngành công nghiệp VLXD là một trong những ngành kinh tế quan trọng trong quá trình đẩy tới một bước sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế của tỉnh. Điều đó, đặt ra cho ngành VLXD một cơ hội rất thuận lợi, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Dự án quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã cố gắng lý giải về thị trường, về những nguồn lực và thuận lợi cơ bản có tác động tích cực đến sản xuất VLXD, thông qua đó xác lập các phương án phát triển sản xuất VLXD cho Bà Rịa - Vũng Tàu cụ thể hoá đến năm 2015 và 2020, với mong muốn làm cho dự án có tính khả thi, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế ở tỉnh. Dự án đã đề xuất, các hạng mục công trình sản xuất VLXD cần được ưu tiên đầu tư mở rộng, cải tạo hoặc xây dựng mới. Đây là những cơ sở có quy mô công nghiệp, có công nghệ sản xuất hiện đại, làm thay đổi cơ bản bộ mặt của ngành VLXD ở tỉnh. Các cơ sở sản xuất VLXD hiện có cũng sẽ được nâng cấp về công nghệ để khỏi lạc hậu trong quá trình chuyển biến của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, những đề xuất đó dù dè dặt hay lạc quan, nó cũng chỉ có thể là tiệm cận với thực tế sẽ diễn ra, mà trong quá trình thực hiện cần tiếp tục được bổ sung hoàn chỉnh thêm. Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 chỉ còn tám năm nữa để thực hiện nên không phải là thời gian dài, để dự án quy hoạch trở thành hiện thực, đòi hỏi sự quan tâm của các ngành, các cấp ở trung ương và địa phương, trước hết là thống nhất về mặt quan điểm, chủ trương, trên cơ sở đó có kế hoạch đầu tư thích đáng cho ngành VLXD. Sau khi dự án đã được phê duyệt, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan đưa nội dung quy hoạch vào kế hoạch 5 năm và hàng năm; đồng thời giao cho Sở Xây dựng chủ trì thực hiện dự án, phổ biến tới các ngành, các cấp, các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn (thuộc các thành phần kinh tế) để phối hợp triển khai theo phương án quy hoạch đề ra. Đó là những tiền đề quan trọng để dự án quy hoạch VLXD đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh giàu mạnh của Vùng Đông Nam Bộ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY