MỤC LỤC MỤC LỤC. 2 BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT. 3 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN LÝ KHOÁ. 4 1.Quản lý khóa là gì? tại sao phải quản lý khóa?. 4 1)Quản lý khóa là gì?. 4 2)Tại sao phải quản lý khóa?. 5 2.Các phương pháp quản lý khóa.6 1)Mã hóa dữ liệu.6 2)Public Key Infrastructure. 11 Chương 2: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG14 1.Xác nhận thông tin, thiết lập kênh bảo mật cho SA.14 2.Thiết lập SAs cho IPSec. 15 1)Các giai đoạn hoạt động của IKE (IKE Phases)15 2)Cơ chế hoạt động của 2 protocol ESP và AH. 16 3)Bốn chế độ IKE phổ biến:18 1)Main Mode. 18 2)Aggressive Mode. 20 3)Quick Mode. 22 4)New Group Mode. 22 Chương 3: ỨNG DỤNG24 1.Chứng thực cho người dùng bí mật24 2.Chứng thực với những chữ ký.26 3.Chứng thực với sự mã hóa chìa khóa công cộng.27 Chương 4: KẾT LUẬN. 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN LÝ KHOÁ TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ KHÓA Mạng riêng ảo (Vitual private Network - VPN) là phương pháp làm cho một mạng công cộng ( ví dụ như mạng Internet) hoạt động giống như một mạng cục bộ, có cùng các đặc tính như bảo mật và tính ưu tiên mà người dung từng ưa thích. VPN cho phép thành lập các kết nối riêng với những người dung ở xa, các văn phòng chi nhánh của công ty và các đối tác của công ty đang sử dụng chung một mạng công cộng. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) truyền thống yêu cầu công ty phải chi trả chi phí duy trì và nhiều loại đường dây riêng, song song với việc đầu tư thiết bị và đội ngũ cán bộ. Nhưng những vấn đề về chi phí làm cho các công ty dù muốn hưởng lợi ích mà việc mở rộng mạng đem lại làm họ đôi khi không thực hiện được. Trong khi đó, VPN không bị những dào cản về chi phí như các mạng WAN trên do được thực hiện trên một mạng công cộng. Để thực hiện được công việc biến mạng công cộng thành một mạng nộ bộ, có nhiều vấn đề cần đặt ra để được giải quyết. một trong các vấn đề đó chính là bảo mật cho hệ thống. mà một trong những yếu tố cần thiết để tạo nên tính bảo mật cho hệ thống là phương pháp quản lý khoá. Trong bài tập lớn môn kỹ thuật viễn thông, nhóm 03 chúng tôi muốn đi xâu tìm hiều các vấn đề về quản lý khoá trong bảo mật hệ thống. 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY