Phương trình sóng với nguồn phi tuyến tổng quát với nguồn phi tuyến tổng quát với điều kiện biên neuuman không thuần nhất

<p> MỤC LỤC Trang Chương 0. PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương 1. MỘT SỐ CÔNG CỤ CHUẨN BỊ 4 1.1. Các không gian hàm thông dụng 4 1.2. Không gian hàm Lp 0,T; X , 1  p   5 1.3. Bổ đề về tính compact của Lions 6 1.4. Một số kết quả về lý thuyết phổ 7 1.5. Một số kết quả khác 8 Chương 2. SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM 9 2.1. Giới thiệu 9 2.2. Các ký hiệu và giả thiết 9 2.3. Thuật giải xấp xỉ tuyến tính 11 2.4. Sự tồn tại và duy nhất nghiệm 22 Chương 3. SỰ ỔN ĐỊNH NGHIỆM 28 Chương 4. KHAI TRIỂN TIỆM CẬN 34 4.1. Khai triển tiệm cận theo tham số bé  đến cấp một 35 4.2. Khai triển tiệm cận theo tham số bé  đến cấp N 1 38 Chương 5. KHẢO SÁT MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 50 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY